Anul 2023

  • Proiect de hotărâre nr. nr. 38/ 1887/- privind scutirea de la plata impozitului/ taxei pe clădiri la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice/ 10.03;
  • Proiect de hotărâre nr. 1801/- privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024/ 8.03;