• Dispoziția primarului de constituire a comisiei; 
  • Proces verbal privind alegerea președintelui de comisie.