Anul 2021


 Anul 2020 

 • Proiect de hotarire nr. 8985/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti/ 14.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8917/ privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției ‘’Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași/ 10.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8917/ privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și actualizarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de investiție ‘’Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași/ 10.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8760/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseti/ 04.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8667/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe trimestrul IV al anului 2020/ 04.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8557/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți, județul Călărași/ 02.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8429/ privind aprobarea Planului  de acţiuni/lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/ 2001, privind venitul Minim Garantat  pentru anul 2021/ 24.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8150/ privind  aprobarea organizării  reţelei şcolare  a unităților de învățământ preuniversitar de  stat  de pe raza comunei Roseți, județul Călărași în anul școlar 2021-2022/10.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8114/ privind suportarea cheltuielilor generate de înscrierea comunei Roseți în sistemul de plată a impozitelor și taxelor locale în aplicația electronică Ghișeul.ro/ 06.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8115/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași/ 06.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8074/ privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Roseți, județul Călărași pe principalele domenii de activitate/ 04.11; 
 • Proiect de hotarire nr. 7993/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 02.11;
 • Proiect de hotarire nr. 7932/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 29.10;
 • Proiect de hotarire nr. 7842/ privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roseți, județul Călărași/ 27.10;
 • Proiect de hotarire nr. 7780/ privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului III a anului 2020, utilizare sume din excedent pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2020/ 23.10;