Anul 2023

  • Proiect de hotărâre nr. 9937/ - privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou- născuți/ 6.12;
  • Proiect de hotărâre nr. 125/ 7604/- privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12T precum și a unei combinații de autovehicule/ 6.10;
  • Proiect de hotărâre nr. 38/ 1887/- privind scutirea de la plata impozitului/ taxei pe clădiri la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice/ 10.03;
  • Proiect de hotărâre nr. 1801/- privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024/ 8.03;