Rapoarte de evaluare a implementarii L. 52/ 2003: 

Rapoarte de evaluare a implementării L. 544/ 2001:

Rapoarte periodice anuale de activitate: