Comuna Roseţi este aşezata in partea de sud a Judeţului Călăraşi pe malul stâng al braţului Borcea, cuprinsă intre satele Coslogeni la est, Dragalina si Perişoru la nord, Ştefan Vodă şi municipiul Călăraşi la vest si judeţul Constanţa la sud. Din analiza condiţiilor fizico-geografice, a dezvoltării economice a comunei, putem observa că teritoriul acesteia oferă condiţii de viaţă favorabile unui număr mare de locuitori.
      În trecutul istoric, aceleaşi condiţii au determinat aşezarea aici a diferitelor comunităţi, datorită existenţei pădurii, mult extinsă faţă de prezent, ce oferea vânat, lemne şi adăpost. Vecinătatea apelor, condiţiile de climă, relieful fragmentat, dar nu inaccesibil, au creat un complex de factori ce au determinat aşezarea şi continuitatea elementului uman din cele mai vechi timpuri.
      Zona a reprezentat o arie de locuire intensă încă din neolitic, perioadă în care pe lângă vânat, se cultiva pământul în mod primitiv în zona de luncă şi creşterea animalelor acestea constituind ocupaţia de bază.

 

Sursa: Lucrarea Comuna Roseti- Studiu istorico- arheologico- etnografic
          dr. Valentin Parnic, Mihail Ionescu, Alina Paul
 


 

 


 


 

 

Program audiente primar

Primar RAJNOVEANU Nicolae

luni intre orele 08:30 - 14:30

Program audiente viceprimar

Viceprimar ENE Niculai

marti intre orele 08:30 - 14:30

Program audiente secretar

Secretar TANASE Lavinia

miercuri intre orele 08:30 - 14:30

Program audiente Consilieri

Consilieri Locali

in ultima joi din fiecare luna - intre orele 8.00 - 12.00